A dam

The dam represents aconstruction that stops the flow of a river for rising the water level   and create a water supply for a hydropower station etc. A dam is also a barrier that separates two water flows. Dams can be natural, being created without human intervention or artificial, that are made by people. The artificial dams serve especially for the retention of water, while the natural ones have the role to prevent a water flow from overflowing its course or to ensure the passage from one side or another of a dam separating the different volume of water at different levels.

Barajul reprezintă o construcție care oprește cursul unui râu pentru a ridica nivelul apei în amonte, a crea o rezervă de apă, o cădere de apă pentru hidrocentrale etc. Un baraj este totodată o barieră care separă apele. Barajele pot fi naturale, fiind create fără intervenție umană sau artificiale, adică realizate de oameni. Barajele artificiale servesc mai ales pentru reținerea apei, în timp ce structuri similare, așa cum sunt digurile sau ecluzele au rolul de a preveni apa să se reverse din cursul său, sau, respectiv, să asigure trecerea dintr-o parte sau alta a unui baraj, care separă volume diferite de apă aflate la diferite niveluri.