Dripstone

Dripstone
Water that drips underground may in certain conditions dissolve the rocks and make nice decorations in underground halls. They are called dripstones and they grow very slowly.
There are three types of dripstones:
• Stalagtites that grow from the ceiling
• Stalagmites that grow from he floor
• Stalagnates are joined stalagnites and stalagnites

Krápník
Voda, která stéká do podzenmí, může za určitých podmínek rozpouštět po cestě horniny a vytvářet krásnou výzdobu podzemních prostor. Tyto kamenné ozdoby nazýváme krápníky a rostou velmi pomalu.
Existují tři typy krápníků:
• Stalagtity, které rostou ze stropu
• Stalagmity, které rostou zdola
• Stalagnáty, které vzniknou spojením stalagtinu a stalagmitu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *