The delta

The delta is the relief form resulting from the deposition of mud and sand at the mouth of a flowing water into a lake, at sea or in the ocean.

Delta este formă de relief rezultată din depunerea de mâl și de nisip la vărsarea unei ape curgătoare într-un lac, în mare sau în ocean.